Concerto Grosso

Concerto Grosso

Op 31 januari 2016 vond in de schouwburg van Oostzaan de wereldpremière plaats van het indrukwekkende werk Carnaval van de Amerikaanse componist en toneelschrijver John Franceschina. De totale productie betreft een samenwerkingsproject van Accordeonensemble Alphen Opus 2 en het Noord Hollands Blazers Ensemble. Het NHBE stond voor de pauze onder leiding van Lex Bax terwijl AO2 onder mijn leiding musiceerde, waaronder het werk van Franceschina Passacaglia en Fuque. Tijdens Ommagio ad Astor Piazzolla bespeelde ik eveneens de piano.

Na de pauze werd door beide ensembles onder leiding van Lex Bak Carnaval uitgevoerd, terwijl ik als beeldend kunstenaar twee abstracte schilderijen vervaardigde. Voorafgaand aan de voorstelling werden bezoekers in de foyer gevraagd hun creatieve ideeën op schilderdoek aan te brengen. Dit was van belang omdat het schilderij The fight between Carnaval en Lent van Pieter Bruegel op het eerste gezicht een prachtig beeld van het alledaagse leven uit die tijd laat zien. Echter, wie het schilderij nader bestudeert, onderscheidt twee helften, zogenaamd twee tegenstellingen. Links de vette Carnaval op de bierton (protestant) en rechts de dorren magere vasten op de bidstoel (katholiek). 

Conserto Grosso
Hans Barten
Thema’s tussen goed en kwaad en vet en mager zijn de spanningsvelden in dit schilderij. Immers, in de Middeleeuwen werden vaak tegenstellingen door kunstenaars aan de kaak gesteld. Niemand was het met elkaar eens. In het midden van het schilderij komen deze twee werelden samen in het beeld van de put waar een jongen het brengende water heeft opgehaald en zich daarin spiegelt. Deze confrontatie hoort bij het zo belangrijk Carnaval horende ‘ken u zelve’ motief. Mijn abstractie verbeeldingen suggereerde de scheiding tussen de protestanten en de katholieken. Als voorbewerking op de twee doeken heb ik de protestanten een koele blauwe kleur gegeven, terwijl de katholieken warm rood, geel en witte kleur meekregen.

Gedurende de uitvoering van Carnaval heb ik getracht deze twee werelden in kleur te laten versmelten. Het doek van het publiek vormde een belangrijke schakel tot deze verbeelding. Op het einde van Carnaval werd het doek uit de foyer op het podium gebracht en tussen mijn doeken geplaatst. Dit middelste doek verbeeldde de put uit het schilderij en suggereerde de twee uiterste aspecten waarbij evenwicht vinden in jezelf uitgebeeld werd.

Gedurende twee weken heb ik samen de projectleiders Hanny van Holland en Elly Geenevasen met John opgetrokken. AO2 prijst zich gelukkig dat John haar huiscomponist is. Ook voor de komende tijd gaat John composities voor AO2 schrijven, waaronder een ouverture welke aan mij wordt opgedragen en een romantische opera Tarzan.

Ondertussen is de opera Tarzan voltooid en repeteren wij deze al vol overgave. In 2018 hebben met succes de audities voor de solisten plaatsgevonden.

Tarzan zal in het najaar van 2019 in de steden Boston, New York, Philadelphia en Houston uitgevoerd worden alsmede een reeks van concerten in Nederland.

Het is wederom voor mij een unieke en hartverwarmende ervaring om met zo’n groot componist te mogen werken.