aankondiging aankondiging

tuindecoratietuindecoratie

De atelierroute 2015 is in verschillende opzichten voor mij een succesvol evenement geworden. Zoals voorgaande jaren konden belangstellenden mijn atelier bezichtigen en schilderijen bewonderen, vragen stellen, bijvoorbeeld op welke wijze ik te werk ga, alsmede kon men genieten van een door mij gegeven pianorecital. Werken van Bach, Van Beethoven, Chopin, Debussy en Satie waren op dit bijzondere muzikaal palet te vinden. Deze cross-over werd door de aanwezigen enorm gewaardeerd en mooi gevonden. Wanneer zowel ouderen als kinderen van mijn schilderijen en muziek genieten, is mijn doel bereikt. Daar doe je het tenslotte voor! 

Op vrijdagavond werd de overzichtstentoonstelling in Kunstpost Wijchen muzikaal geopend waarbij zo'n 50 exposanten ieder een werk lieten zien. Aangezien de initiatiefneemster Connie  de Graaf van Kunstpost Wijchen na vijf jaar er mee ophoudt, werd zij door de exposanten in het zonnetje gezet.

Zowel op  zaterdag als op zondag mocht ik een flink aantal bezoekers welkom heten. De Wijchense Omroep was eveneens aanwezig en heeft filmopnames gemaakt, terwijl fotograaf Marion Arts van weekblad Wijchens Nieuws foto's maakte.    

hier moet je zijn!hier moet je zijn!

 ingang atelier en actiefoto kleindochter NIntheingang atelier en actiefoto kleindochter NIntheopnames pianorecitalopnames pianorecitalclose upclose upin de tuinin de tuin

 

 

 

opnames in atelieropnames in atelierbroer Theobroer TheoWijchense OmroepWijchense Omroepaandachtig publiekaandachtig publiekin de tuinin de tuin

 

 

 

 

fotograaf Wijchens Nieuwsfotograaf Wijchens Nieuws bezoekersbezoekersvooraankondiging krantenvooraankondiging krantenvooraankondiging krantvooraankondiging krantSt. PeterburgsopstellingSt. Peterburgsopstelling

 

 

 

al dirigerendal dirigerend