Omdat mijn abstracte schilderijen progressief, uitdagend en artistiek veelzeggend zijn, ben ik door de organisatie van de Kunstmarkt van Wijchen uitgenodigd om aan de Kunstmarkt op 25 augustus 2013 in de kasteeltuin deel te nemen. Voor mij is het de eerste keer om op zo'n manier mijn doeken aan een breed publiek te laten zien en deze zelfs te koop aan te bieden. Om mijn aanwezigheid aldaar kenbaar te maken, heb ik vooraf op faceboek hiervan melding gemaakt. Eén persoon was zelfs zo slim om vooraf mijn website te raadplegen teneinde een werk aan te kopen. Ruim 80 kunstenaars waren aanwezig. Mede dankzij het voortreffelijke weer was de belangstelling goed te noemen. Veel mensen heb ik te woord kunnen staan en hun vragen beantwoord. Ook de Wijchense TV heb ik middels een interview uiteengezet op welke wijze mijn schilderijen tot stand komen. De contacten met de medestandhouders waren hartelijk en boeiend. Doe volgend jaar beslist weer mee!   

uitladen en inrichtenuitladen en inrichtenvisitiekaartjesvisitiekaartjes

ingerichte kraamingerichte kraambelangstellendenbelangstellenden

 

 

 

 

 

TV WijchenTV Wijchen TV WijchenTV Wijchenrangschikkenrangschikkenwachten op de eerste koperswachten op de eerste kopers

 

 

 

 

intervieuwintervieuwintervieuwintervieuwbelangstelling genoegbelangstelling genoegmisschien via de app.?misschien via de app.?